บทเรียนออนไลน์วิชาเคมีมัธยมปลาย (เฉพาะสมาชิก)

วิชาเคมี มัธยมปลาย มีทั้งหมด 13 บท ให้นักเรียนคลิกเลือกบทที่ต้องการเข้าเรียน จากนั้นจะพบไฟล์วีดีโอและเอกสารประกอบการสอน
นักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อคอร์สเรียน สนใจซื้อคอร์สเรียนเคมี สั่งซื้อที่นี่
นักเรียนที่เคยซื้อคอร์สเรียนแล้ว และต้องการซื้อคอร์สเรียน หรือดีวีดีเพิ่ม สั่งซื้อที่นี่นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ได้ เนื่องจาก server มีปัญหาทำให้ข้อมูลสมาชิกบางส่วนหายไป
ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะสร้างบัญชีใช้งานให้ใหม่ คลิกที่นี่
วีดีโอชุดนี้ สำหรับนักเรียนที่ซื้อคอร์ส สรุปเคมี ม.ปลาย
และ คอร์สบุฟเฟ่ต์ 3 เท่านั้น