คอร์สเรียนออนไลน์ , เรียนออนไลน์ , กวดวิชาออนไลน์

คอร์สเรียนเคมี "ปริมาณสารสัมพันธ์"แนะนำวิธีการซื้อคอร์สเรียน
ความยาววีดีโอ : 9.35 min

แนะนำวิธีการสมัครรับอีเมลข่าวสาร
ความยาววีดีโอ : 4.55 min

คอร์สเรียนวิชาเคมี "ปริมาณสารสัมพันธ์" ประกอบด้วย

 • วีดีโอเนื้อหาวิชาเคมี "ปริมาณสารสัมพันธ์" อย่างละเอียด ระยะเวลาในการบรรยาย 10 ชั่วโมง
 • พร้อมโจทย์เสริมประสบการณ์ให้นักเรียนฝึกทำทุกๆหัวข้อที่บรรยาย
 • ไฟล์วีดีโอทุกไฟล์ ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดเวลา ดูกี่ครั้งก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือน

รูปแบบการสอนของติวเตอร์พอยท์เหมาะกับใครบ้าง ?

 • นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนในห้องเรียน เช่น ตามเนื้อหาไม่ทัน , ไม่เข้าใจเนื้อหา , ไม่ชอบรูปแบบการสอน
 • นักเรียนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตร เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน
 • นักเรียนที่เรียนกวดวิชาอยู่แล้ว แต่ไม่ชอบเดินทางไกล ไม่ชอบรถติด ไม่ชอบบรรยากาศแออัด
 • นักเรียนต่างจังหวัดที่ไม่มีสถาบันกวดวิชาดีๆใกล้บ้าน
 • นักเรียนที่เบื่อกับรูปแบบการสอนเดิมๆ ไม่ชอบซ้ำซากจำเจ
 • นักเรียนที่ฟังครั้งเดียวแล้วจับใจความไม่ได้ ต้องฟังหลายๆรอบจึงจะเข้าใจ
 • นักเรียนที่คิดว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนตามสถาบันกวดวิชามีราคาแพงเกินไป

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกับติวเตอร์พอยท์ ?

 • คอร์สเรียน "ปริมาณสารสัมพันธ์" ราคา 400 บาท
 • ราคาคอร์สเรียน รวมสิทธิในการส่งคำถามถึงติวเตอร์ สิทธิในการใช้งานเว็บบอร์ดส่วนสมาชิกแล้ว
 • ราคาคอร์สเรียนรวมค่าหนังสือเรียนแบบไฟล์ PDF แล้ว (ปริ้นท์เอง) หรือสั่งซื้อให้ทางเว็บจัดส่งให้ก็ได้ เล่มละ 100 บาท
 • รับประกันคุ้มค่าที่สุดในโลก เพียงไม่ถึงสี่ร้อยบาท สามารถเตรียมตัวสอบได้ทันที

เนื้อหาวิชาเคมีบทปริมาณสารสัมพันธ์อย่างละเอียด และเกินหลักสูตรเล็กน้อย ประกอบด้วย

 • ระบบและสิ่งแวดล้อม
  • ระบบเปิด
  • ระบบปิด
  • ระบบแยกตัว
 • กฎทรงมวล
 • กฎทรงพลังงาน
 • กฎสัดส่วนคงที่
 • มวลอะตอม
  • ความหมายของมวลอะตอม
  • การหามวลอะตอมของธาตุ
  • มวลโมเลกุล การคำนวณหามวลโมเลกุลของสารประกอบ
  • การคำนวณมวลอะตอมของธาตุที่มีไอโซโทป
 • โมล
  • ความหมายของปริมาณ "โมล"
  • การคำนวณ , สูตรการคำนวณ
  • โมลอะตอม , โมลโมเลกุล , โมลไอออน ความแตกต่าง และ ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ปริมาณ
 • ความเข้มข้นของสารละลาย
  • โมลต่อลิตร
  • โมลต่อกิโลกรัม
  • กรัมต่อลิตร
  • เปอร์เซ็นต์โดยมวล
  • เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
  • เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร
  • เศษส่วนโมล
  • ส่วนในล้านส่วน
 • การแปลงหน่วยความเข้มข้น
  • การเจือจางสารละลาย
  • การผสมสารละลายที่ความเข้มข้นต่างกัน
  • การเปลี่ยนหน่วยร้อยละแบบต่างๆให้เป็นโมลต่อลิตร
  • การเปลี่ยนหน่วยโมลต่อกิโลกรัมเป็นโมลต่อลิตร
 • สูตรโมเลกุลและสูตรอย่างง่าย
  • ความแตกต่าง และ ความสัมพันธ์ของทั้งสองสูตร
  • การคำนวณหาสูตรโมเลกุลจากสูตรอย่างง่าย
 • เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของธาตุในสารประกอบ
 • สมการเคมี
  • การแปรความหมายจากสมการเคมี
  • การดุลสมการเคมี
  • การคำนวณที่มีสมการเคมีเกี่ยวข้อง

 • รวมระยะเวลาในการบรรยายเนื้อหากว่า 15 ชั่วโมง

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ